Oferta

Diagnoza logopedyczna

Diagnoza poprzedzona jest badaniem logopedycznym, na podstawie którego ustala się indywidualne cele i program terapii.

Terapia logopedyczna

-usprawnianie mowy i komunikacji.
-usuwanie zaburzeń mowy (wad wymowy, jąkania i innych)
-przywracanie mowy w przypadku jej utraty (tzw. afazji)
-stymulowanie rozwoju mowy i wyrównywanie opóźnień tego rozwoju
-podnoszenie sprawności językowej

Terapia logopedyczna, prowadzona przeze mnie przebiega w zróżnicowany sposób, w zależności od rodzaju zaburzenia mowy oraz indywidualnych możliwości dziecka. Często mam do czynienia z opóźnionym rozwojem mowy, który towarzyszy dzieciom z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. Pojawiają się także zaburzenia o typie afazji, przejawiające się problemami z nadawaniem i odbiorem komunikatu (wypowiedzi słownej). Terapia logopedyczna obejmuje też dzieci z dyslalią, która jest zaburzeniem artykulacji poszczególnych głosek, w tym z mową bezdźwięczną. Pracuję również z dziećmi z nieznacznie rozwiniętą mową lub całkowitym jej brakiem, korzystając z alternatywnych i wspomagajacych form komunikacji.

Masaż logopedyczny

Celem masażu logopedycznego jest usprawnienie motoryki narządów artykulacyjnych, zmniejszenie nadwrażliwości okolic jamy ustnej i śluzówki dziecka, zapobieganie nadmiernemu ślinieniu się. Pomaga on również przy nauce prawidłowego oddychania i jedzenia ( ssanie, żucie, gryzienie i połykanie pokarmów).

Nauka komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Program językowy Makaton

Programu Makaton używa się w pracy z osobami, które językiem werbalnym posługują się w niskim stopniu (lub w ogóle) i posiadają niską zdolność rozumienia słownych wypowiedzi. Stosuje się go między innymi w edukacji zarówno dzieci, jak i dorosłych:
– głuchych i upośledzonych umysłowo,
– upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, tzw. głębiej upośledzonych umysłowo,
– autystycznych,
– upośledzonych umysłowo, mających poważne zaburzenia artykulacji, powodujące brak możliwości zrozumienia ich wypowiedzi słownych.

Piktogram Ideogram Communication – PIC.

Piktogramy są jednym z najprostszych i najefektywniejszych sposobów nawiązania komunikacji z osobami niemówiącymi. Piktogram to biała figura, znak na czarnym tle. Każdy piktogram zawiera słowny jednowyrazowy opis.

Program MÓWik

Przeznaczony dla osób, które z różnych powodów nie mogą mówić, mówią niewyraźnie, słabo, bądź nie są wcale rozumiani przez rozmówców. Urządzenia wyposażone w aplikację MÓWik, dostają miano tzw. protezy mowy, czyli stają się narzędziem do porozumiewania się dla osób niemówiących. Zasada działania niniejszego urządzenia jest prosta: użytkownik wskazuje symbole oznaczające to, co chce powiedzieć, a następnie urządzenie wypowiada głośno wskazane słowa.

Terapia ręki

Terapia ręki – jako forma wspomagania nauki pisania i uczenia się dzieci w okresie wczesnoszkolnym

Warsztaty integracyjne

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, posługujących się komunikacją wspomagającą rozwój mowy:

System Piktogram

System rysunkowy – Pictogram Communication Symbols – PCS

System gestów MAKATON

Program Mówik

W programie znajdą się:

zabawy ruchowe, zabawy plastyczne, zabawy budujące więź emocjonalną, zabawy logorytmiczne

Termin zajęć po umówieniu się telefonicznym.