Narzędzia w terapii

Forbrain

To urządzenie chronione patentem, wyposażone w dynamiczny filtr. Ten filtr został opracowany tak, by włączał się automatycznie przy nagłosie słów i przy długich samogłoskach. Są to dźwięki podstawowe dla konstrukcji mowy, ponieważ określają rytm i prozodię zdania oraz pozwalają zrozumieć jego sens.
Zresztą, sprzyjając przekazywaniu dźwięków poprzez drgania kości czaszki, Forbrain wzmacnia skorygowany w ten sposób głos i dostarcza intensywnej stymulacji układowi nerwowemu.

Lepsze przekazywanie sensorycznego komunikatu dźwiękowego.

„Słuchamy siebie przez kości naszego ciała”. Gdy wydajemy jakiś dźwięk, struny głosowe drgają. Ich drgania przekazywane są najpierw drogą kostną, a następnie drogą powietrzną. Dlatego też, gdy zasłonimy uszy, możemy bez problemu słyszeć nasz własny głos. Również z tego powodu trudno jest rozpoznać swój głos na nagraniu – bo jest ono przekazywane tylko drogą powietrzną.

Przewodnictwo kostne ma podstawowe znaczenie, gdyż jest 10 razy szybsze niż przekazywanie dźwięku drogą powietrzną i w znacznym stopniu rekompensuje straty wynikające z przewodnictwa powietrznego i otaczającego nas hałasu.

Forbrain wzmacnia przekazywanie dźwięków drogą kostną. W ten sposób, dzięki słuchawkom z przewodnictwem kostnym, wyposażonym w bardzo czuły mikrofon, poprawiamy percepcję własnego głosu. Jesteśmy w stanie łatwiej analizować i przyswajać informacje przekazywane przez nasz głos. Przyjmując optymalną postawę słuchania samego siebie, zwracamy większą uwagę na sens tego, co mówimy.

Słuchawki kostne Forbrain są umieszczone przed uchem, na kości skroniowej, i nie zasłaniają uszu. Dzięki temu użytkownik w naturalny sposób nadal słyszy dźwięki otoczenia. Można w związku z tym skupić się na własnym głosie, nie odcinając się od dźwięków z zewnątrz i w ten sposób nauczyć się koncentrować na tych dźwiękach, które są istotne. Używając słuchawek Forbrain można więc słuchać innych (rodziców, nauczyciela, terapeuty, trenera itp.) i normalnie z nimi rozmawiać.

Lepsze przekazywanie informacji sensorycznych.

Chociaż przewodnictwo kostne umożliwia lepsze słuchanie samego siebie, to jednak przekazywany komunikat głosowy powinien być dobrej jakości. I tutaj podstawową rolę odgrywa dynamiczny filtr – słyszymy swój głos odpowiednio przefiltrowany i poddany modulacji zgodnie ze określonymi kryteriami. Filtr oddziałuje przede wszystkim na nagłos wypowiadanych słów lub na samogłoski długie. Chodzi o dźwięki, które nazywamy „dźwiękami jasnymi”, bardzo silnie zaangażowane w budowanie mowy. Dzięki bardzo czułemu, dynamicznemu filtrowi słyszymy swój głos już skorygowany. W ramach reakcji zwrotnej spontanicznie i nieświadomie poprawiamy swój „gest wokalny”, czyli dźwięk wydawany w reakcji na usłyszany komunikat. Głos staje się bardziej rytmiczny i harmonijny, ma piękniejszą barwę.

Ponadto rolą filtra jest wzmacnianie wysokich i jednoczesne tłumienie niskich częstotliwości. Dowiedziono, że dźwięki wysokie dostarczają energii sieci włókien nerwowych, która odgrywa bardzo ważną rolę w stymulacji mózgu. Tym samym, sprzyjając przekazywaniu wysokich składowych harmonicznych, Forbrain skutecznie poprawia naszą dynamikę i koncentrację.

Warto bowiem wiedzieć, że ucho ma podstawowe znaczenie dla zdolności do kontrolowania ruchów, równowagi i orientacji przestrzennej. Za te zadania odpowiada organ nazywany przedsionkiem – jak sama nazwa wskazuje, jest on bramą do mózgu. Forbrain, oddziałując bezpośrednio i stymulująco na ten organ, pomaga w rozwoju motoryki małej, która z kolei ma duże znaczenie dla „gestu wokalnego” i pisania.

Źródło: https://pl.forbrain.com/wiecej-informacji/innowacyjna-technologia

Kinesiotaping w logopedii

Kinesiotaping logopedyczny jest narzędziem z powodzeniem stosowanym w terapii dzieci  i dorosłych  z zaburzeniami motorycznymi w obrębie jamy ustnej np. w celu domknięcia ust w przypadku obniżonego napięcia mięśnia okrężnego ust, mięśnia bródkowego, mięśni żuchwy, mięśni policzkowych. Aplikacja plastrów ma na celu wzmocnienie mięśni w obszarze ustno-twarzowym oraz przywrócenie prawidłowych (fizjologicznych) czynności motorycznych takich jak: oddychanie nosem, prawidłowa pozycja spoczynkowa języka, dojrzałe połykanie z językiem znajdującym się na górnych dziąsłąch i podniebieniu twardym.

Kinesiotaping logopedyczny ma szerokie zastosowanie w terapii wielu zaburzeń mowy oraz daje możliwość dodatkowego wsparcia oraz wzmocnienia efektów terapeutycznych. Należy pamiętać, że nie jest on substytutem terapii logopedycznej, lecz jej uzupełnieniem, co oznacza, że terapia logopedyczna nie powinna ograniczać się wyłącznie do aplikacji plastrów.  

Kinesiotaping logopedyczny możemy stosować w terapii dzieci i dorosłych z takimi zaburzeniami jak:

  • dysfonia,
  • dysfagia,
  • dyzartria,
  • porażenie nerwu twarzowego,
  • porażenie nerwu trójdzielnego,
  • zaburzenia i zapalenia stawów skroniowo-żuchwowych,
  • bruksizm,
  • obniżone napięcie mięśni w obszarze ustno-twarzowym,
  • rozszczep warg,
  • nawykowe oddychanie ustami.

Mechanizm działania plastra

Plaster działa jak bodziec, który oddziałuje na określone partie ciała oraz wpływa na napięcie mięśni przez działanie na skórze. Receptory skóry odbierają informację sensoryczną (np. w okolicy mięśnia okrężnego ust), przetwarzają ją w układzie nerwowym oraz wysyłają informację zwrotną do efektorów (np. mięśni mimicznych) w postaci określonego ruchu (np. ruch uniesienia żuchwy i dolnej wargi w celu domknięcia ust). Istnieje kilka technik aplikacja plastrów (technika mięśniowa, więzadłowa, korekcyjna, limfatyczna), które dobierane są indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta.

Źródło: http://logopediadladzieci.pl/kinesiotaping-w-logopedii-nowosc-w-terapii/

MÓWik

MÓWik to oprogramowanie do komunikacji wspomagającej i alternatywnej na tablety z systemem Android, przeznaczone do stosowania u osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia lub kompensowania skutków urazu, choroby lub niepełnosprawności. Jest to w pełni polskie oprogramowanie, wyposażone w polską syntezę mowy kobiecą i męską oraz 9700 symboli. Jest przeznaczone dla osób w różnym wieku, głównie z afazją, autyzmem, upośledzeniem umysłowym, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, dysartrią, które nie mogą się porozumiewać mową w sposób zrozumiały dla innych. Ma możliwość dostosowania interfejsu do różnych upośledzeń, niepełnosprawności ruchowej, wieku i płci. Istnieje również możliwość robienia i wstawiania zdjęć, własnych grafik i obrazów z internetu. Użytkownik może tworzyć z symboli całe zdania i wypowiedzi, które są odczytywane przez syntezę mowy. Użytkownicy korzystający z liter, mogą pisać informacje za pomocą klawiatury ekranowej i odczytywać je za pomocą syntezy mowy. Układ tablic dynamicznych pozwala na tworzenie gramatycznie poprawnych wypowiedzi w języku polskim. Każdy egzemplarz oprogramowania jest wyposażony w tablice startowe, które mogą być dowolnie rozwijane na potrzeby użytkownika. Istnieje możliwość tworzenia indywidualnych profili dla różnych użytkowników na jednym urządzeniu np. do testowania na potrzeby szkoły lub poradni.
Zestaw symboli jest dostosowany do języka polskiego i naszego kręgu kulturowego. Jest ciągle poszerzany, a dodatkowe symbole mogą być pobierane bezpłatnie.
Istnieje możliwość dopasowania obsługi oprogramowania w tablecie dla osób niepełnosprawnych ruchowo, które nie mogą wskazywać symboli palcem.
Użytkownicy mogą korzystać z dodatkowych bezpłatnych aplikacji do nauki i terapii (Gadaczek, seria MówikMemory) wyposażonych w symbole systemu 
MÓWik, a dodatkowo z pomocy dydaktycznych przeznaczonych do nauki polskiego systemu językowego przez osoby niemówiące.


Żródło: https://www.mowik.pl/oprogramowanie_mowik/opis_oprogramowania