O mnie

Pedagog, Logopeda , Neurologopeda

mgr Joanna Maliszewska

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi – prowadzę prywatną praktykę na terenie Szczecina oraz pracuję w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej ” Dobry Start ” w Szczecinie .  Prowadzę terapię logopedyczną dzieci ze spektrum autyzmu, upośledzeniem umysłowym oraz porażeniem mózgowym. Współpracuję z Polsko – Amerykańskimi Szkołami Prywatnymi w Szczecinie oraz z SENSE – Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju w Szczecinie .

Ukończyłam studia:
 • Praca socjalna i opiekuńcza – studia licencjackie – Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie
 • Pedagogika ogólna – studia magisterskie – Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
 • Przygotowanie pedagogiczne – pedagogika szkolna – studia podyplomowe – Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
 • Logopedia – studia podyplomowe – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
 • Neurologopedia – studia podyplomowe – Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
Szkolenia z zakresu Augmentative and Alternative Communications – AAC:
 • MAKATON Program Rozwoju Komunikacji
 • Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących.
Kursy, warsztaty, szkolenia:
 • Kurs Kwalifikacyjny Oligofrenopedagogiki.
 • Terapia ręki – jako forma wspomagania nauki pisania i uczenia się dzieci w okresie wczesnoszkolnym.
 • Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy.
 • Narzędzie M-CHAT – R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka.
 • Techniki wyciszające jako forma wspomagania dziecka nadruchliwego lub nadwrażliwego.
 • Kontakt, komunikacja i zabawa, jako podstawa pracy terapeutycznej z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu.
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce.
 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka.
 • Logorytmika jako metoda stymulująca rozwój lingwistyczny dziecka.
 • Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego – podstawy wiedzy o CAPD
 • Metoda Strukturalna do nauki czytania i pisania oraz narzędzia diagnostycznego Karty Oceny Czytania i Pisania – KOCP
 • Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych. Diagdnoza, metody terapii
 • Symultatyczno- sekwencyjna nauka czytania
 • Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt
 • Efektywne metody terapii rotacyzmu
 • Funkcje motoryczne narządów mowy w diagnozie, profilaktyce i terapii logopedycznej w szczególności seplenienia międzyzębowego