Kiedy do logopedy

Do logopedy należy się udać:

 • Jeśli rodziców niepokoi budowa narządów mowy (np. zgryz, długość wędzidełka podjęzykowego) lub jego sprawność (np. dziecko nadmiernie się ślini).
 • Jeśli dziecko ma duże problemy z zabawą w minki, czyli gimnastykę buzi i języka.
 • Dziecko nieprawidłowo oddycha, tzn, w czasie kiedy nie mówi ma otwarte usta.
 • Gdy dziecko ma przewlekłą chrypę, nawet gdy jest zdrowe.
 • Dziecko źle odgryza i gryzie, je wybiórczo, nieprawidłowo połyka, „ucieka” mu jedzenie z buzi.
 • Dziecko wsuwa język między zęby podczas mówienia.
 • Osobom z otoczenia dziecka wydaje się. że dziecko ich nie słyszy, bądź też nie rozumie wydawanych poleceń, warto wtedy udać się do specjalisty, by ocenił czym jest to spowodowane.
 • Mowa dziecka jest niezrozumiała dla otoczenia.
 • Zauważymy, że etap rozwoju mowy dziecka nie jest typowy dla jego wieku:
 • Gdy wieku sześciu miesięcy dziecko nie gaworzy (brak sylab: ma – ma – ma, ta – ta – ta ).
 • Jeśli po pierwszym roku życia nie wypowiada sylab lub/oraz pojedynczych słów.
 • Jeśli w wieku 18 miesięcy nie mówi prostych słów np.: mama, tata, baba, dada.
 • Jeśli w wieku 24 miesięcy nie łączy prostych słów w proste zdania i nie podejmuje prób komunikowania się z otoczeniem.
 • Gdy w wieku dwóch lat nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych (a,e,i,o,u,y).
 • Gdy, po ukończeniu trzeciego roku życia, dziecko zamienia głoski dźwięczna na bezdźwięczne: [d] na [t] (np. zamiast dom mówi tom), [w] na [f] (zamiast wata mówi fata), [g] na [k] (zamiast gęś mówi kęś), [b] na [p] (zamiast but mówi put) oraz głoski [k,g] zamienia na [t,d] a [l] na [j]
 • W sytuacji gdy dziecko, w wieku trzech lat, przestawia bardzo dużo sylab lub skraca bardzo skraca, przekręca wyrazy, co powoduje, że jego mowa jest niewyraźna i niezrozumiała.
 • Gdy w wieku czterech lat nie pojawiają się głoski szumiące: [sz],[ ż], [cz], [dż].
 • Gdy w wieku 5 lat nie pojawia się głoska głoska [r].